Meie soov on, et Teie lapsel oleks lasteaias hea olla ja et ta siin ka õpiks kõike eluks vajalikku ning  et meie koostöö edukas oleks, soovime kuulda õppeaasta lõpul Teie arvamust, kuidas jäite rahule ja millise mulje jättis Teile meie lasteaed. Küsitlus on anonüümne ja täidetud küsitluslehed palusime panna  I korruse fuajees asuvasse postkasti.

Hindamise juhend:                  5 – jah alati
4 – enamasti
                                           3 – mitte alati
                                           2 -  enamasti ei
                                           1 – üldsegi mitte

 

1. Meie lapsele meeldib lasteaias

2010/2011     4,4
2011/2012     4,4
2012/2013     4,7
2015/2016     4,4
2016/2017     4,7

 

2. Rühmatöötajad on meie  jaoks alati olemas ja meil on usalduslik suhe

2010/2011   4,5
2011/2012   4,4
2012/2013   4,7
2015/2016   4,8
2016/2017   4,8

3. Oleme rahul informatsiooniga rühmast toimuvast

 

2010/2011      4,4
2011/2012      4,1
2012/2013      4,5
2015/2016      4,7
2016/2017      4,7

 

4. Saame rühmaõpetajatelt infot lapse arengu kohta

 

2010/2011   4,5
2011/2012   4,5
2012/2013   4,6
2015/2016   4,6
2016/2017   4,7

 

5. Saame erinevatest kanalitest piisavalt lasteaia tegevust puudutavat infot (kohalik ajaleht, valla ja lasteaia koduleht, rühmade infostendid jm)

 

2010/2011     4,4
2011/2012     4,4
2012/2013     4,1
2015/2016     4,5
2016/2017     4,5

 

6. Meie lapse lasteaias on aktiivne hoolekogu, kes suudab mõjutada lasteaias toimuvat

 

2010/2011   3,9
2011/2012   3,5
2012/2013   3,8
2015/2016   4,0

2016/2017  4,1

 

 

7. Peame vajalikuks arenguvestlusel rühmaõpetajatega lapse arengust tagasiside saamist

 

2010/2011    4,7
2011/2012    4,9
2012/2013    4,7
2015/2016    4,8

2016/2017    4,6

 

8. Lasteaias arvestatakse laste erivajadustega (eripära, allergiad, terviseprobleemid, andekas laps)

 

2010/2011    4,3
2011/2012    4,3
2012/2013    4,3
2015/2016    4,6

2016/2017   4,7

 

9. Lastevahelised suhted meie lapse rühmas  on sõbralikud

 

2010/2011    4,0
2011/2012    4,0
2012/2013    4,2
2015/2016    4,3
2016/2017    4,6

 

10. Arvame, et meie lapsele on rühmas loodud tema arengut soodustav keskkond

2010/2011    4,6
2011/2012    4,4
2012/2013    4,6
2015/2016    4,8

2016/2017   4,7

11. Rühmaruumid ja mänguvahendid on korras, puhtad ja nägusad

 

2010/2011       4,8
2012/2012       4,8
2012/2013       4,8
2015/2016       4,7

2016/2017     4,8

 

12. Lasteaias käimine on arendanud meie lastigakülgselt

 

2010/2011     4,7
2011/2012     4,7
2012/2013     4,8
2015/2016     4,9

2016/2017    4,7

 

13. Lasteaias käimine on arendanud meie lapse sotsiaalseid oskusi (lugupidav suhtlemine, reeglite täitmine jm.)

 

2010/2011    4,5
2011/2012    4,5
2012/2013    4,6
2015/2016    4,6

2016/2017    4,7

 

14. Meile meeldivad  peredele korraldatavad üritused lasteaias

 

2010/2011    4,6
2011/2012    4,4
2012/2013    4,5
2015/2016    4,4

2016/2017    4,6

 

15. Oleme rahul sellega, kuidas meid kaasatakse rühma ja lasteaia tegevustesse

 

2010/2011    4,5
2011/2012    4,3
2012/2013    4,4
2015/2016    4,5

2016/2017    4,7

 

16. Oleme rahul lapse toitlustamisega lasteaias

 

2010/2011    4,7
2011/2012    4,2
2012/2013    4,5
2015/2016    4,7

2016/2017   4,7

 

17. Lasteaia territoorium on lastele turvaline. Õueatraktsioonid ja looduskeskkond pakuvad lastele piisavalt tegevust.

 

2010/2011    4,5
2011/2012    4,3
2012/2013    4,2
2015/2016    4,2

2016/2017    4,3

 

 

18. Oleme rahul lasteaias pakutavate huviringide valikuga

 

2010/2011    4,0
2011/2012    4,4
2012/2013    4,4
2015/2016    4,6

2016/2017    4,6

 

19. Oleme rahul lasteaia töörežiimiga suvekuudel

 

2010/2011     4,4
2011/2012     4,1
2012/2013     4,2
2015/2016     4,2

2016/2017    4,4

 

 

20. Oleme rahul lasteaia juhtkonna tegevusega lasteaia elu korraldamisel

 

2010/2011    4,6
2011/2012    4,4
2012/2013    4,5
2015/2016    4,3

2016/2017    4,5

 

21. Probleemide puhul saame pöörduda lasteaia juhtkonna poole

 

2010/2011       4,7
2011/2012       4,7
2012/2013       4,8
2015/2016       4,4

2016/2017      4,5

 

22. Oleme rahul kohaliku omavalitsuse suhtumisega lasteaia probleemidesse

 

2010/2011        3,6
2011/2012        3,9
2012/2013        3,9
2015/2016        3,8
2016/2017       4,3

23. Peame kinni lasteaia ja lapsevanemate ühistest kokkulepetest (haige lapse lasteaeda toomine, lasteaia tasu õigeaegne tasumine jne.)

 

2010/2011     4,5
2011/2012     4,5
2012/2013     4,7
2015/2016     4,3

2016/2017    4,8