Vikerkaare - Lastevanemate rahulolu uuring

 

Meie soov on, et Teie lapsel oleks lasteaias hea olla ja et ta siin ka õpiks kõike eluks vajalikku ning  et meie koostöö edukas oleks, soovime kuulda õppeaasta lõpul Teie arvamust, kuidas jäite rahule ja millise mulje jättis Teile meie lasteaed. Küsitlus on anonüümne ja täidetud küsitluslehed palusime panna  I korruse fuajees asuvasse postkasti.

 

Hindamise juhend:   5- jah alati

                                  4- enamasti

                                  3- mitte alati

                                  2- enamasti mitte

                                  1- üldsegi mitte

1.Meie lapsele meeldib lasteaias

2008/2009   4,4

2009/2010   4,4

2010/2011   4,4

2011/2012   4,4

2015/2016   4,4

2016/2017   4,4

 

2.Rühmatöötajad on meie jaoks alati olemas ja meil on usalduslik suhe

2008/2009   4,6

2009/2010   4,6

2010/2011   4,5

2011/2012   4,4

2015/2016   4,4

2016/2017   4,2

 

3.Oleme rahul informatsiooniga rühmast toimuvast

2008/2009   4,4

2009/2010   4,5

2010/2011   4,4

2011/2012   4,1

2015/2016   4,3

2016/2017   4,2

 

4.Saame rühmaõpetajatelt infot oma lapse arengu kohta

2008/2009   4,3

2009/2010   4,6

2010/2011   4,5

2011/2012   4,5

2015/2016   4,2

2016/2017   4,6

 

5.Saame erinevatest kanalitest piisavalt lasteaia tegevust puudutavat infot (kohalik ajaleht, valla ja lasteaia koduleht, rühmade infostendid jm.)

2008/2009   4,1

2009/2010   4,1

2010/2011   4,4

2011/2012   4,4

2015/2016   4,2

2016/2017   4,2

 

6.Meie lapse lasteaias on aktiivne hoolekogu, kes suudab mõjutada lasteaias toimuvat

2008/2009   3,5

2009/2010   3,3

2010/2011   3,9

2011/2012   3,5

2015/2016   4,2

2016/2017   3,7

 

7.Peame vajalikuks arenguvestlustel rühmaõpetajatega lapse arengust tagasiside saamist

2015/2016   4,7

2016/2017   4,7

 

8.Lasteaias arvestatakse laste erivajadustega (eripära, allergiad, terviseprobleemid, andekas laps)

2015/2016   4,2

2016/2017   4,2

 

9.Lastevahelised suhted meie lapse rühmas on sõbralikud

2015/2016   4,3

2016/2017   4,3

 

10.Arvame, et meie lapsele on rühmas loodud tema arengut soodustav keskkond

2015/2016   4,4

2016/2017   4,6

 

11.Rühmaruumid ja mänguvahendid on korras, puhtad ja nägusad

2015/2016   4,8

2016/2017   4,9

 

12.Lasteaias käimine on arendanud meie last igakülgselt

2015/2016   4,6

2016/2017   4,7

 

13.Lasteaias käimine on arendanud meie lapse sotsiaalseid oskusi (lugu pidav suhtlemine, reeglite täitmine jm.)

2015/2016   4,5

2016/2017   4,5

 

14.Meile meeldivad peredele korraldatud üritused

2015/2016   4,7

2016/2017   4,6

 

15.Oleme rahul sellega, kuidas meid kaasatakse rühma ja lasteaia tegevustesse.

2015/2016   4,4

2016/2017   4,3

 

16.Oleme rahul lapse toitlustamisega lasteaias

2015/2016   4,3

2016/2017   4,4

 

17.Lasteaia territoorium on lastele turvaline. Õueatraktsioonid ja looduskeskkond pakuvad lastele piisavalt tegvust

2015/2016   4,4

2016/2017   4,5

 

18.Oleme rahul lasteaias pakutavate huviringide valikuga (jalgpall, judo, rütmika, folkloor)

2015/2016   4,6

2016/2017   4,4

 

19.Oleme rahul lasteaia töörežiimiga suvekuudel

2015/2016   4,2

2016/2017   4,1

 

20.Oleme rahul lasteaia juhtkonna tegevustega lasteaia elu korraldamisel

2015/2016   4,4

2016/2017   4,5

 

21.Probleemide puhul saame pöörduda lasteaia juhtkonna poole

2015/2016   4,5

2016/2017   4,6

 

22.Oleme rahul kohaliku omavalitsuse suhtumisega lasteaia probleemidesse

2015/2016   4,1

2016/2017   4,3

 

23.Peame kinni lasteaia ja lapsevanemate ühistest kokkulepetest (haige lapse lasteaeda mitte toomine, lasteaia tasu õigeaegne tasumine jne.)

2015/2016   4,6

2016/2017   4,7