Mida peab teadma

 

Lasteaia koha saamiseks tuleb täita vastuvõtu taotlus
Alates 13. maist 2019 jõustub uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord. Kohataotlused esitatatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO
Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.

Koha saanud lapsel peab olema Pärnu linna rahvastikuregistrijärgne aadress.

Esmakordsel vastuvõtul lasteasutusse täidab vanem lasteaia poolt koostatud küsimustiku, kus lapsevanem informeerib lasteaeda lapse harjumustest ja terviseseisundist, mis annab võimaluse kiiremini õpetajal saada kontakt lapsega.

Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast.
vanem maksab lasteaiamaksu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust.
Toidupäeva maksumus on 1,90 €. Kohatasu 57,- €.

Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on taotlus ARNOS. Vanem esitab taotluse Arnos hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist. Avaldusele märgitakse lasteasutusest lahkumise põhjus ja aeg.

 

 

AITA OMA LAPSEL KOHANEDA

 

 

Tutvu eelnevalt lasteasutusega: 

 • informatsiooni saamiseks võid pöördu lasteaia juhataja ja õpetajate poole; 
 • lepi kokku võimalus külastada koos lapsega lasteaeda.

Tutvusta last juba aegsasti uue olukorraga: 

 • räägi talle lasteaiast, uutest mängukaaslastest, toredatest mängudest ja tegevustest lasteaias.

Harjuta last kodus juba aegsasti uue režiimiga.

Toeta lapse võimet iseseisvalt tegutseda.

Õpeta juba aegsasti last: 

 •  iseseisvalt lusikaga sööma; 
 •  iseseisvalt riietuma; 
 •  iseseisvalt käsi ning nägu pesema ja kuivatama; 
 •  potil käima; 
 •  enda järel mänguasju ära panema.

Võõruta juba aegsasti lapsel lutipudelist joomine ja lutt uinumisel.

Varu aega ja kannatust: 

 •  arvesta võimalusega, et laps võib sind vajada algul rühmas enda kõrval; 
 •  lapse päev ei tohiks algul lasteaias olla väga pikk, võimalusel planeeri ka nädala sees puhkepäevi lapsele; 
 •  haigestumisel ravi laps alati täiesti terveks ja alles siis too ta uuesti lasteaeda - organism on siis tugevam ja uutele haigustele vähem vastuvõtlikum.

 

 

OLE ALATI TOETAV JA POSITIIVNE, SEE AITAB LAPSEL KIIREMINI KOHANEDA!

 

 

Pärnu

Image

Audru osavald

Image

Igal lapsel oma pill

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image

ELIIS

Image

HITSA

Image

Pärnu linna lasteaiad

Image

KIK

Image

Taimne Teisipäev

Image