Päevakava Männitukas

06.30 - 7.30

Valverühm: laste vastuvõtt, vabategevus

06.30 - 7.30

7.30 - 8.30

Mäng, vabategevus oma rühmas

8.30 - 9.00

Hommikusöök

8.30 - 9.00

9.00 - 11.15

hommikuring, mängud, õppetegevused

9.00 - 10.15 sõimerühm

9.00 - 10.30 noorem rühm, keskmine rühm

9.00 - 11.15 vanem rühm

10.30 - 12.30

Õues Viibimine - (vabamäng, õppekäigud, õuesõpe, liikumismängud, looduse uurimine)

10.30 - 11.45 sõimerühm

10.40 - 12.15 noorem rühm, keskmine rühm

11.20 - 12.30 vanem rühm

10.30 - 12.30

12.00 - 13.15

Lõunasöök

12.00 - 12.30 sõimerühm

12.30 - 13.00 noorem rühm

12.45 - 13.15 vanem rühm

13.00 - 15.00

Puhkeaeg

13.15 - 15.00 - vanem rühm

13.00 - 15.00

16.00 - 16.30

Õhtuoode

16.30 - 17.30

Vabategevus õues ja toad

Individuaalsed tegevused, huviringid, kojuminek

16.30 - 17.30

17.30 - 18.30

Valverühm: vabategevus, kojuminek